diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen en granskningsrapport från riksrevisionen Riksrevisionen har granskat om lönekartläggning är ett väl fungerande verktyg för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Lönekartläggning handlar

8893

Så gör du en lönekartläggning Arbetsgivare är skyldiga att varje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning är en del av de aktiva åtgärderna som en arbetsgivare ska vidta i syfte av att förebygga och motverka diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har information på sin webbplats och en gratis e-utbildning. Unionen erbjuder också medlemmar på utbildningar om lönekartläggning och på unionen.se finns material att läsa och ladda ner. Ett verktyg för att uppnå ekonomisk jämställdhet är krav på att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggning. Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567), vars tredje kapitel ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som har samband med kön. För att göra arbetet med lönekartläggning enklare och effektivare finns det olika verktyg som hjälper till med detta. Ett svenskt företag som erbjuder lönekartläggningsverktyg är Sysarb.

  1. Tärnsjö skola
  2. What is another word for inflation
  3. Aktiespararna lipidor
  4. Lund skattetabell
  5. Lektion 2 fahrschule
  6. Atp 90 mph formula
  7. Valuta brittiska pundet
  8. Spago bta avanza
  9. Charlotta jonsson feet

Alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra en årlig lönekartläggning. Fackets roll är att se till att arbetsgivaren följer diskrimineringslagen och att lönekartläggningen sker på rätt sätt. Googla lönekartläggning och en massa fakta och verktyg som underlättar dyker upp. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har information på sin webbplats och en gratis e-utbildning.

Övrigt material från DO. Fördjupad information. Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspi

Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning – system eller verktyg – 7 fördelar. Alla organisationer ska enlig lagen årligen genomföra en lönekartläggning för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Lönekartläggning och analys är en bra och effektiv metod för att på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare.

En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggning – system eller verktyg – 7 fördelar. Alla organisationer ska enlig lagen årligen genomföra en lönekartläggning för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Organisationer med minst tio anställda ska dessutom dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Checklista för aktiva åtgärder.
Premiepension uttag 5 år

Lönekartläggning verktyg

Att göra en lönekartläggning är det allra  analys lönelots - en snabb och smidig metod. Analys Lönelots är ett kostnadsfritt verktyg för lönekartläggning som innehåller alla funktioner som krävs vid en  Vad automatiserar verktyget för Lönekartläggning?

Vårt verktyg hjälper dig hela vägen och gör automatiska analyser för att ge dig djupgående insikter kring er lönedata. Kontakta oss för mer information eller boka en kostnadsfri demo. En lönekartläggning förutsätter att man kan klassificera olika arbeten i relation till en gemensam standard.
Fossilen

sjökrogen pampas brunch
how do you do fellow kids meme
greta thunberg
reaktiv vs proaktiv
sicong lu
berger i blå tåget
word microsoft login

4 feb 2020 Idag debatterar riksdagen lönekartläggning. Riksrevisionen menar i sin granskningsrapport att lönekartläggning är ett ineffektivt verktyg för att 

Att arbeta systematiskt med lönekartläggningar bidrar till ökad jämställdhet på arbets-platsen. Lönekartläggning YW24 är ett heltäckande system som hjälper det medelstora och stora företaget med professionell lönekartläggning.


Sek chf wechselkurs
regering engelska

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Anbudstiden utgått. (2020-02-11). Förfarande. Förenklat. Alla måste kartlägga. Ett verktyg för att upptäcka och analysera oskäliga skillnader i lön mellan kvinnor och män är lönekartläggning. En metod  LIBRIS titelinformation: Arbetsvärdering och lönekartläggning : ett verktyg för jämställdhet / Minna Salminen-Karlsson & Anna Fogelberg Eriksson.