om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik; utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser.

4765

specialpedagogik Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för vt. 2018. 99 120 99 120 kronor. Statsbidraget avser vårterminen 2018.

Skolverket har fördelat statsbidrag och tillsammans med SPSM producerat Fortbildning. Under åren 2016-2019 kan dessutom statsbidrag lämnas för fortbildning i specialpedagogik för legitimerade lärare i grundskolan, sameskolan och i utbildning som motsvarar grundskolan vid särskilda ungdomshem och för handledare i specialpedagogik. Skolverket ansvarar för beviljandet av statsbidragen till skolhuvudmännen. - statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande (2007:222), samt - statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2016:709).

  1. Läsförståelse texter med frågor åk 2
  2. Arbetsrättslig lagstiftning engelska
  3. Totalentreprenad småhus
  4. Drivers training detroit

Fortbildning rektorer Ska kunskapsresultaten fortsätta öka i svensk skola och alla barn och elever lära sig mer så behövs duktiga skolledare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap på varje förskola och skola. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för fortbildning i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan. 2 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel. Förutsättningar för statsbidrag.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid. Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens Läs mer. Göteborg, 14–15 september 2021. Svenska som andraspråk Läs mer. Men för att nå dit krävs det kontinuerlig och långsiktig fortbildning av lärarna,

7 § Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare i specialpedagogik som statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning Utfärdad den 19 december 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik dels att förordningen, som gäller till utgången av 2019, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2023, Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2020:1016). 4 § Statsbidrag får lämnas för handledare i specialpedagogik som inom ramen för fortbildning i specialpedagogik handleder lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan och som deltar i fortbildningen.

13 nov 2019 Skolverkets beslut 2019-10-01 i ärende med Dnr 8.1.2-2019.0017818 avseende statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik . dels att förordningen, som gäller till utgången av 2019, ska fortsätta att . gälla till och med den 30 Den utökas nu med statsbidrag till kommuner och fler platser på den specialpedagogiska fortbildningen inom lärarlyftet. Dessutom sjösätts ett specialpedagogiklyft så snart som möjligt, Specialpedagogik för alla, som ska ge lärare möjlighet att utveckla sin specialpedagogiska kompetens. På uppdrag av Skolverket genomför Högskolan för lärande och kommunikation, Specialpedagogik för lärande 2019/2020 i Stockholm.

GFN 2017/11.
Ulf håkansson umeå

Statsbidrag fortbildning specialpedagogik

Bidragen ska   1, Specificering av övriga statsbidrag för KOMMUNER åren 2020–2023.

Ett bidrag som möjliggör att specialpedagoger eller speciallärare fortbildar lärare genom att ersätta handledarna med tio eller tjugo procents lön. Hur beräknas statsbidraget?
Vision facket kontakt

köra med sommardäck på vintern
vad tycker partierna
öron töjning engelska
luften i stockholm
när börjar vm
hur lång är reaktionssträckan om din reaktionstid är 1 sekund och du kör i 100 km h

2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och Fortbildningssatsningen Specialpedagogik för lärande förlängs till och med läsåret 2020/21.

GFN 2017/11. Statsbidrag  Kompetensutveckling och fortbildning anordnas av såväl MSU som CFL . elever med funktionshinder genom råd , stöd och specialpedagogisk fortbildning . Flera skolmyndigheter ansvarar för att fördela statsbidrag , informera och sprida  ske enligt separat faktura.


Star wars the clone wars season 7
haccp 1

Start · Yrken · Pedagogiskt arbete; Specialpedagog. Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.