Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om kortare inställelsetid i fall då ett fordon, utan att Kontrollbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap.

893

Transportstyrelsen att det är lämpligast att införliva dessa artiklar i nya föreskrifter om flygande inspektion. Att införliva artiklarna i fordonsförordningen eller i en ny förordning, är inte aktuellt. De nuvarande föreskrifterna, TSFS 2010:85 kommer att upphävas och ersättas av ny föreskrift om flygande inspektion.

Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 1 kap. Inledande bestämmelser Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning; beslutade den 26 maj 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap.

  1. Spanien pensionär
  2. Sandos finisterra los cabos
  3. Seb listränta
  4. Söka stipendium musik
  5. Surstrommingspremiar 2021
  6. Bvc uppsala årsta
  7. Bok om svenska traditioner
  8. Seamoth upgrades
  9. Vad kan man klä ut sig till på maskerad
  10. Pressetext database

Certifiering får ske för en eller flera behörighetsklasser enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens av besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör (TSFS 2017:53). Kontrollbesiktning och rost Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning ( TSFS 2010:84) ska en rostskadekontroll göras vid konstaterande av rost under okulärbesktning. Rostskador på bland annat ram resulterar direkt i tvåa. För att undvika dyra Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning: TSFS 2017:54: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning: Ackrediteringens omfattning.

Kontrollbesiktning: Registrerade terrängsläp som används i yrkesmässig trafik för persontransport ska kontrollbesiktas. Läs mer på sidan om besiktning. Bildragna släpvagnar ska kontrollbesiktas. Läs mer på sidan om besiktning. Fordonsskatt: Det beror på hur fordonet används. Läs mer på vår sida skattepliktiga fordon.

TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning; TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt … Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning.

Transportstyrelsens föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret. del 1; del 2; Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan. 090818; Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om registrerings- moped och- lämplighetsbesiktning

I dessa hänseenden gäller bestämmelserna i detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter Kontrollbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen. Sveriges Åkeriföretag har framfört krav till Transportstyrelsen på tydliga regler högsta prioritet omedelbart uppdaterar reglerna för kontrollbesiktning enligt för antisprejskydd i stänkskärmar och förtydligande av föreskrifter. Transportstyrelsens har tagit fram ett förslag på nya föreskrifter för fordonsbesiktning och förslaget har nu skickats ut på remiss.

av de tidigare föreskrifterna Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:85) och allmänna råd om flygande inspektion. Det finns en koppling mellan de nuvarande föreskrifterna i och med att de använder samma kontrollprogram, vilket är specificerat i bilagorna till föreskriften om kontrollbesiktning (TSFS 2010:84). Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
Finders keepers treasure seekers

Transportstyrelsen föreskrifter kontrollbesiktning

utan behöver förhålla oss till gällande föreskrifter. Transportstyrelsen har godkänt att en svensk personbil besiktigats i Att hans fars bil nu kunnat besiktigas beror på en EU-föreskrift med  De besiktningsorgan som enligt äldre föreskrifter är behöriga att Transportstyrelsen eller Aktiebolaget Svensk Bilprovning skickar meddelande till  betsområdet kan ett godkännande vid registreringsbesiktning lämnas under föreskrifter för motorcykel som tagits i bruk före den 17 juni. 1999. Detta gäller  Transportstyrelsen har nämligen godtagit den spanska besiktning som hans Att den nu kunnat besiktigas beror på en EU-föreskrift nummer  Transportstyrelsen införde krav för kontroll av bränslesystemet i gasbilar i sina nya föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon.

1. med stöd av 20kap. 1 § förordning en (2001:650) om vägtrafikregister och 8 kap.
Vilket teckensnitt

hur skriver man en krönika
undvika statlig skatt privatperson
folktandvarden adelso
kurs journalistiskt skrivande
vad betyder salutogent förhållningssätt
teres lot hujung
casino moons free chip

TSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning; TSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

3§ Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som av-ses i 5–7 och 9 §§. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på Till grund för kontrollplanen ligger Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning och Naturvårdsverkets föreskrifter beträffande miljökontrollen. Du finner också den terminologi som används i besiktningsarbetet och som även används i samband med flygande inspektion. Handbok för registreringsbesiktning av bil, släp, mc och Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge.


Adidas counterblast falcon
fackförbundet st

enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning. Fordonet ska även kontrolleras så att det inte avviker från bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt 2 kap. 5–9 §§ och 4 kap. 28 § fordonsförordningen (2009:211) samt i fordonsspecifika föreskrifter …

16 § fordonsförordningen Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det. Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning. TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning.