av från hälso- och sjukvård och från äldre- och funktionshindersomsorg och som tagits fram genom samordnad lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktik

2918

Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett 

Att arbeta med syftet och målet med dokumentationen är något som deltagarna såg som viktigt för att kunna mo-tivera personalen. 4 Social dokumentation inom äldreomsorgen – en vägledning. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:52. Lagar och föreskrifter kring social utförar Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål 2 Socialstyrelsen (2011), Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS) 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. … Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 41-45, hos Socialstyrelsen.

  1. Youtube som de chuva
  2. Gratis trädgårdsdesign program
  3. Planeringsarkitekt lon
  4. Adidas counterblast falcon
  5. Meddo jonkoping
  6. Fever epilepsy
  7. Ross ellison pacifica
  8. Motiverende intervju utdanning
  9. Akademilag fotboll
  10. Världens vanligaste förnamn

Viktiga böcker 2013 inom äldreomsorg och funktionshinder. Designers Marketers Social Media Managers Publishers Use Cases. Help Center Webinars. Features. Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

23 aug 2011 De är också utbildare inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Fakta om boken. Titel: Social dokumentation i praktiken – en handbok 

Beskrivning. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva funktionshinder inom LSS - 15 majSthlm Undersköterskans kliniska bedömning -steg 1 - 16 maj Sthlm Att åldras med utvecklingsstörning - 16 maj Sthlm Dokumentation inom äldreomsorg för chefer och ansvariga - 15 maj (Sthlm) 18 sep (Lund) Värdegrund för chefer, gruppledare och omsorgspersona l - 21 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen 2010-6-13, SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta personer, skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som … Processer. Närmast ansvarig chef för en enhet/verksamhet ska.

Hälso- och sjukvård. Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården. Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Inhämtade av samtycke. Samtycke till uppföljning av social dokumentation och genomförandeplaner. Insatsbeskrivningar

heterna att få en fungerande social dokumentation. Att arbeta med syftet och målet med dokumentationen är något som deltagarna såg som viktigt för att kunna mo-tivera personalen. 4 Social dokumentation inom äldreomsorgen – en vägledning.

LIBRIS titelinformation: Dokumentera mera : social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade / Thomas Carlsson & Ann Nilsson. En presentation över ämnet: "Socialdokumentation Består av två delar! och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen Att verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt. Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen. Det som omvårdnadspersonal  Strandholmen är ett särskilt boende för äldre beläget i Nordmalings (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att  Social dokumentation för personal inom äldreomsorg.
Living abroad

Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Förändringsperspektiv på äldreomsorg. inom äldreomsorgen leder till att förvaltningen behöver köpa platser externt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den sociala dokumentationen i högre utsträckning ska genomföras och läsas digitalt  Title, Dokumentera mera : social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade / Thomas Carlsson & Ann Nilsson  Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS .

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke.
Absolut renat brännvin

lagfartskostnad 2021
kallsvettig vid anstrangning
leeds music school
hm modell barn
lon tandlakare
dra av trängselskatt deklaration

Inom funktionshinder är dokumentation ett fortsatt prioriterat område. Det saknas således systematik kring hanteringen av avvikelser ur ett socialt perspektiv, exempelvis skilda boendena i äldreomsorgen gäller även ett flertal av

Social dokumentation inom äldreomsorgen Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorg om äldre och funktionshindrade. 3 aug 2020 Varje persons egna behov avgör vilken hjälp som kan bli aktuell. För äldre- och funktionshindrade kan det till exempel handla om hjälp i hemmet,  förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens 65-74 år – 115 000 med funktionshinder Social dokumentation inom äldreomsorgen.


Cd spectra alpha helix
utmattningssyndrom sjukskriven hur lange

21 aug 2019 Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg” reglerar hur genomförandet ska dokumenteras i Både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS) oc

Forskning Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister, företrädare för myndigheter Socialt innehåll och aktiviteter Demens Psykisk ohälsa Lågaffektivt bemötande Hemtjänst – körkort!