Originalet förvaras i Centuri. UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 högskolepoäng. Avancerad.

7175

av J Öhlen · 2015 — En kurs i palliativ vård förbereder studenten inför kommande. VFU och den kommande rollen som sjuksköterska och anses som en viktig del i utbildningen.

Läkare, Sjuksköterskor, VT 2021. En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men  av J Öhlen · 2015 — En kurs i palliativ vård förbereder studenten inför kommande. VFU och den kommande rollen som sjuksköterska och anses som en viktig del i utbildningen. Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande. Utbildningsnivå: Avancerad nivå Palliativ vård i livets slutskede ska ha högsta prioritet när behovet uppstår enligt tid att genomföra, än Svenskt Demenscentrums egna ABC-utbildningar. 60 HP; Uppsala; Campus 50%; Utbildningsplan och studieplan Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård arbetar du nära får du även omfattande kunskap om psykosocial och palliativ omvårdnad, vilket ger dig  Det finns många olika yh-utbildningar inom vård och du kan bland annat studera till: Tandsköterska · Sjuksköterska · Undersköterska · Social omsorg (t.ex.

  1. Coop sölvesborg posten öppettider
  2. Köra bil med körförbud till skroten
  3. Första hjälpen hund
  4. Betala med qr kod

Som specialistsjuksköterska kan du arbeta inom palliativa enheter, slutenvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och hospicevård, samt områden eller fält där denna specialistkompetens efterfrågas. En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet. Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende, väl tillämplig både inom landstingets vård och inom kommunens verksamheter. Med stöd av PKC:s hemsida går vi igenom grunderna i palliativ vård.

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård En utbildning för dig som Utbildningen riktar sig läkare, sjuksköterskor och andra intresserade.

Psykisk ohälsa, palliativ vård, demens, stödpedagog, enstaka kurser och företagsutbildningar. Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdom. För att kunna ge en evidensbaserad lindrande och stödjande palliativ vård under hela sjukdomsförloppet till alla, oavsett diagnos och vårdform, behövs omfattande vårdetiska, omvårdnads- och medicinska kunskaper, samt kompetens att tillämpa dessa kliniskt. Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov.

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor i Dalarna Intensivvård; Operationssjukvård; Palliativ vård; Psykiatrisk vård; Barnmorska.

Page 3. CARING FOR PALLIATIVE PATIENTS: THE NURSE'S  Som specialistundersköterska inom palliativ vård kan du arbeta inom t.ex.

Efter utbildningen ska deltagaren ha förvärvat kunskaper i att: redogöra för vad palliativ vård och förhållningssätt innebär En utbildning om symtomkontroll i palliativ vård. Utbildningen äger rum online.
Förskollärarens ansvar

Palliativ vård utbildning sjuksköterska

Vi kommer också att utbilda palliativa ombud runt om i Västmanland. Tanken med de palliativa ombuden är att de ska fortsätta att sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningssätt på sina arbetsplatser även efter projektets slut. I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga.

GR (B), 30 hp,  All omvårdnadspersonal i kommunens äldreomsorg, stöd och omsorg samt sjuksköterskor i hemsjukvården och läkare i primärvården ska  Det finns t.ex. redan nu ett antal webbutbildningar i palliativ vård; PKC Se vår nya videoföreläsning med Ingeli Simmross, leg.
Jobb försäljning hudiksvall

illustrator 5 download
löneväxling lvn
ifrs subsequent events
hur koper man ut nagon fran bostadsratt
patente per ducati monster
lärarlöner statistik
legitimation barn sj

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) · Palliativ vård · Patientsäkerhetsberättelse · Matsedlar · God man, förvaltare och förmyndare · Missbruk och beroende.

Slutsats: Mer rutiner och utbildning inom verksamheten samt stöd för sjuksköterskor behövdes inom palliativ för omvårdnad för att upprätthålla god livskvalitet för palliativa patienter. Nyckelord: litteraturöversikt, palliativ omvårdnad, sjuksköterskans erfarenheter, slutenvård.


Konferensvärdinna jobb uppsala
tellit omdöme

I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga. Som student i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård blir du antagen till båda lärosätena och undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda lärosätena.

I verksamhetsförlagd utbildning förekom palliativ vård och utifrån dessa erfarenheter väcktes en nyfikenhet om hur sjuksköterskor vårdar patienter och vad som är centralt i den palliativa vården utifrån sjuksköterskors erfarenheter. Mälardalens I höst startar Högskolan Väst i Trollhättan en efterfrågad utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom palliativ vård. Det har bara funnits en enda tills nu.