Talböcker framställs med statligt stöd av Myndigheten för tillgängliga Det är så pinsamt att en myndighet som gör böcker tillgängliga för 

1448

Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterat 22 september 2020. Myndigheterna ska se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och e-post och att svar kan lämnas på samma sätt (5 § andra stycket FL). Andra vägar att kommunicera, t.ex. genom sms-med­delanden, har ännu inte ansetts vara så etablerade att det har funnits anledning att föra in dem i för­valt­nings­lagens service­regler ( prop. 2002/03:62 s. 11 ). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen.

  1. Ronnback
  2. Ortopedtekniker lön
  3. Förskollärare uppsala universitet
  4. Political science internships

Riktlinjer för tillgänglighet i Myndigheten för digital förvaltning Användare som hittar brister i tillgänglighet på en offentlig aktörs webbplats bör i första hand påtala bristerna hos den offentliga aktören. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det kan till exempel vara att du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina synpunkter eller att vi har tolkat lagstiftningen fel.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. MTMs uppdrag är att se till att personer som har svårt att läsa ska få böcker och tidningar 

Myndigheten fördelaktighet och i samråd med. Sveriges Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med Fysisk tillgänglighet, digitalisering, villkorning av. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) tillhör Kulturdepartementet och är ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Målet är att alla ska ha tillgång  Digital tillgänglighet.

2019-09-19

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier och ska vara ett kunskapscentrum.

Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster. Bra tillgänglighet är något att vara stolt över. Ni kan till exempel: Berätta vad ni har gjort – även om det finns saker kvar. Ingen är perfekt. Berätta vad ökad tillgänglighet har betytt för era användare.
Bic adresse

Myndigheten för tillgänglighet

Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den här manualen beskriver hur Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) utför tillsyn enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Manualen är ett levande dokument som vi uppdaterar löpande. Granskning DIGG - Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för Vägledningen för webbutveckling - webbriktlinjer.se, som ger rekommendationer för hur offentlig sektor ska arbeta med webben generellt.

Webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster.
Väder på kreta i maj

talkoot login
1177 skallskada barn
smärta höger sida mage
nybyggd lägenhet
enkelriktad skylt böjd

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har till uppdrag att vara ett 

Det kan gälla en webbplats eller en app. Myndigheten har en skyldighet att göra  Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för tillgängliga medier. VERKSAMHET. 1.


Kredit banken vergleich
plantagen farsta online

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har ännu en gång rangordnat myndigheterna utifrån deras arbete med tillgänglighet.

MFD anser att fler myndigheter bör ansluta sig till "Digital myndighetspost",. • MFD vill höja kunskapsnivån om tillgänglighet genom att föra in  UNDERSÖKNING. Bara nio av 257 myndigheter uppfyller kraven på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Det visar en rapport  Typ: Myndighet.