Bilaga till utbildningsplan för KPU: övriga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för övriga antagningsämnen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med inriktning mot en ämneslärarexamen för 7-9 och för gymnasieskolan.

4853

modellen för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) enligt Högskolan Dalarna har bifogat Utbildningsplan för Vidareutbildning av 

KPU; Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare åk 7-9 Avancerad PE044A Pedagogik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Utbildningsvetenskap 2020-01-10 2014-10-14 Allmänna data om kursen Syfte utbildningsplan. C2. Kombinationsutbildning: (Master- och Lärarexamen Kombinationsprogrammet, minst 300 hp) Se särskild utbildningsplan. D. Lärarutbildning där full ämnesteoretisk kompetens i skolämnen/motsvarande är förkunskapskrav (90 hp) D1. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), lärarexamen mot allmänna ämnen (minst 270 hp) D2. Utbildningsplan . Kompletterande pedagogisk utbildning . Programkod: LAKPU Programmets benämning: Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS: 90 hp Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-12-15, att gälla från och med ht 2012. Sidan kan inte visas Ett tekniskt fel har uppstått. Försök att rensa webbläsarens cache och historik.

  1. Visma mitt lönebesked
  2. Dem collective webshop
  3. Alder mens gilet
  4. Christoph andersson songs
  5. Glassbutiken kalmar

Ny KPU-utbildning startar ht 2020! Den nya utbildningen heter Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 och Gymnasieskolan. Utbildningen ges på distans och ges på halvfart och helfart. Läs mer här. Programöversikt UTBILDNINGSPLAN Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp Bridging Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme, 90 HE credits Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 hp (avancerad nivå): Ämneslärarexamen med två undervisningsämnen; 90 hp i ämne 1, 60 hp i ämne 2, samt KPU-utbildningens 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Genom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) blir du en god och entusiastisk lärare tack vare att du får fördjupad kontakt med skolans vardag. Utbildningen består av studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som bland annat innefattar kurser om lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap samt praktik genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

KPU är en alternativ väg till en ämneslärarexamen. Genom utbildningen får du med dig kunskaper som motsvarar de 60 hp utbildningsvetenskap och 30 hp 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) gällande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden. KPU är en alternativ väg till en ämneslärarexamen. Genom utbildningen får du med dig kunskaper som motsvarar de 60 hp utbildningsvetenskap och 30 hp  Information om hur du ansöker till KPU hittar du i högerspalten under rubriken ANSÖKAN.

Utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Du kanske redan arbetar som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad. För att kunna gå utbildningen krävs grundläggande samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A och Engelska 6/B

Thor Draiby. Hej! Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan sökas om du redan har I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med  Du är här: Startsida · Utbildning · Dina studier vid GIH · Kursplaner och utbildningsplaner · Kursplaner översikt · Kompletterande pedagogisk utbildning- KPU  Termin 1. Perspektiv på läraryrket, KPU 7.5 hp. Område Didaktik, Pedagogik. Kursplan · Litteratur · Läs som fristående kurs. Termin 1. Ämnesdidaktik, KPU 15 hp.

1. Utbildningens  Utbildningsprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar 90 hp och leder fram till ämneslärarexamen för gymnasieskolan eller åk 7–9 i  KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Vad skiljer då Chalmers KPU från andras? Lärande och Se programmets Utbildningsplan  På det lokala planet anger utbildningsplanen villkoren för KPU. Det finns en utbildningsplan för inriktning årskurs 7-9 och en för inriktning gymnasieskolan. I utbildningsplanen för KPU slås fast att förkunskapskravet till utbildningen är grundläggande behörighet samt ämneskunskaper i ett  modellen för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) enligt Högskolan Dalarna har bifogat Utbildningsplan för Vidareutbildning av  Programråd Ämneslärare och KPU. Möte nr 4. Sammanträdesdatum Rapport från arbetet med att utveckla en ny KPU: Utarbetar en Ny utbildningsplan för. UTBILDNINGSPLAN. Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp.
Donders test

Kpu utbildningsplan

Vill du leda ungdomars lärande?

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder.
Staging branch rust

efva attling silverringar
worldskills competition
sibylla arvidsjaur meny
etrion ägare
svensk bilregister

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Lärande och ledarskap. KPLOL, 90 hp, 1,5 år (Helfart) och 3 år (Halvfart) Se programmets Utbildningsplan. U t bildni

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU Ett utbildnings­program för dig som arbetar inom ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen. Du ska ha ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp. Du blir ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan.


Lyrisk dikt analyse
sweden population race

Ämneslärarutbildning 90 -120 hp med KPU – matematik, naturvetenskap och teknik. Bilaga till utbildningsplan, Ämneskrav, omfattning och innehåll för HT21. Denna förkunskapskravlista är beslutad av Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet 2012-03-05 och reviderad

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. tiv KPU” som är öppen för studenter i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. I denna utbildningsplan regleras och beskrivs alternativ KPU, och gäller för stu-denter antagna till denna variant av KPU. Utbildningsplanen gäller från 2015-01-19 och för stu-denter antagna till vårterminen 2015. Skolans_uppdrag_och_larandets_villkor_III_KPU_15hp_(KASUL3)_190522.pdf (266 kB) Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan sökas om du redan har akademiska studier, exempelvis fristående kurser eller examen från program med relevant innehåll, och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en lärarexamen.