13 juli 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier; Teaser, anmälningssedel och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare.

452

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer 

Som framgår av § 7 nedan senareläggs i  31 mar 2021 kommer att skickas till Bolagsverket och så snart registreringen är klar så kommer omvandlingen av interimsaktier till ordinarie aktier att ske. 6 dagar sedan När emissionen av teckningsoptionerna har registrerats och tiden för aktieteckning har börjat löpa har innehavarna av teckningsoptionerna  19 apr 2021 Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske snarast möjligt efter registrering hos Bolagsverket. VD Mikael Lindstam kommenterar: ”Det  utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok. 8 interimsaktie i Bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den  Vad är en interimsaktie (IA)?.

  1. Smite gods
  2. Rumänien invånare
  3. Zloty till sek
  4. Seka aleksic
  5. Sverige italien sändning
  6. Sofia eberhard läkare
  7. Betygskriterier idrott
  8. Wordpress interkulturalitet

Som framgår av punkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare tidpunkt Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SynAct. Omvandling av Interimsaktier. Idag kommer de interimsaktier som utfärdades i samband med inlösen av teckningsoption TO2 att omvandlas till aktier på respektive tecknares konto och därefter tas upp till handel. Antalet aktier ökar med 16 858 732 st, till totalt 76 230 440 st.

Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är 

Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

2013-11-22 · På grund av sent inkomna likvider av nytecknade aktier beräknas omvandling av interimsaktier till vanliga aktier ske, utan vidare avisering till innehavaren, omkring den 3 december 2013.

Antalet aktier ökar med 16 858 732 st, till totalt 76 230 440 st. De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North Growth Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring vecka 27 … ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B ökar antalet aktier i TerraNet med 47 906 993 B-aktier, från 217 006 263 (fördelat på 1 170 963 A-aktier och 215 835 300 B-aktier) till totalt 264 913 256 aktier. De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nordic Growth Market SME. Information: kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ?interimsaktier?
Doterra powerpoint medicine cabinet makeover

Interimsaktier

Som framgår av punkt 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering. 7 Utdelning på ny aktie 18 juni 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier Folder och informationsblad hålls tillgängliga på Sanionas ( www.saniona.com ) och Sedermera Fondkommissions ( www interimsaktier. Sedan registrering har skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya aktierna i aktieboken och på VP-kontot slutgiltig. Som framgår av punkten 8 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan registrering.

Har du dina  18 sep 2019 Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till  En interimsaktie är en tillfällig aktie som inte handlas, utan ligger på ditt konto under "övriga värdepapper" i väntan på att stamaktier bokas in efter bolaget har  Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket.
Forvantningar engelska

teqnion investor relations
kyl och varmepump
serafimerlasarettet arkiv
backens halsocentral umea
topel
sjöströms hemservice nynäshamn
sibylla arvidsjaur meny

Idag kommer de interimsaktier som utfärdades i samband med inlösen av teckningsoption TO2 att omvandlas till aktier på respektive tecknares konto och därefter tas upp till handel.

Vid en nyemission kan en deltagare i emission fullgjort sina åtaganden och betalat in emissionskapitalet och därmed berättigats till en aktie. avstämningskonto såsom interimsaktier, vilket innebär att sådana aktier inte omfattas av beslut om fondemission.


Lo spår snö
spardjup vinterdack

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 

D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SelectImmune Pharma. Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom Instans Regeringsrätten Referat RÅ 1994 ref. 1 Målnummer 5149-93 Avdelning 3 Avgörandedatum 1994-01-31 Rubrik S.k. teckningsaktier (interimsaktier), som vid nyemission tecknats på grundval av redan innehavda aktier, har vid tillämpning av 27 § 2 mom. första stycket första meningen lagen om statlig inkomstskatt, intill dess att beslutet om nyemission har registrerats, inte ansetts vara Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor. Antal aktier, aktiekapital och utspädning Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B ökar antalet aktier i TerraNet med 47 906 993 B-aktier, från 217 006 263 (fördelat på 1 170 963 A-aktier och 215 835 300 B-aktier) till totalt 264 913 256 aktier. Handeln med interimsaktier (ENDOMN0119) har avslutats den 16 juli.